• : 18818530858,18362926538
  • Điện thoại di động : 18362926538
  • Shenzhen weitu general hardware products co. LTD

Về chúng tôi

Giới thiệu công ty Thâm Quyến weitu phổ biến phụ kiện chạy nóng co., LTD là một bộ sưu tập của r & d, sản xuất, bán hàng và tiếp thị trên mạng, các doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp. Công ty được chia thành: bộ phận kinh doanh phụ tùng nóng, bộ phận kinh doanh điện, bộ phận kinh doanh tiêm, b...

Thắc mắc:

Thắc mắc
Shrink